עמוד הבית | תחומי פעילות | הצוות המקצועי | לקוחות ופרוייקטים | תהליך עבודה | קישורים רלוונטים | מן העיתונות | נגישות | צור קשר | English
--
כל הזכויות שמורות © האושנר מלול הנדסה ושמאות מקרקעין בע"מ
-
טלפון: 036254688   פקס: 036254622   דוא"ל: office@haushner.co.il
כתובתינו: רחוב לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל אביב

תהליך עבודה

משרדנו מוסמך ISO 9001:2008 ומקפיד על יישום תהליך עבודה מסודר ומובנה בכל הפרויקטים אותם הוא מבצע.

תהליך זה גובש על בסיס ניסיון רב השנים של המשרד ומחייב את כלל העובדים אשר עוברים הכשרה מסודרת בעת הצטרפותם למשרד.

תהליך העבודה מרוענן מעת לעת בקרב העובדים על ידי יועץ ארגוני ועל ידי יועץ חיצוני המלווה אותנו בקביעות בתחום הבטחת האיכות.

כבסיס לתחילת עבודה משותפת אנו מקפידים להציג בפני לקוחות חדשים את המשרד, השירותים, ההתמחויות והצוות הבכיר עוד בטרם תחילת העבודה עמם. כמו כן אנו מציגים בפניהם את תהליך העבודה הצפוי.

אבני דרך מרכזיות בתהליך העבודה

 • הגדרת מסגרת הפרויקט

  כבסיס לביצוע מוצלח של פרויקט ומתן שירות איכותי לשביעות רצון הלקוח, אנו מקפידים על הגדרת הפרטים הבאים:

  פירוט מדויק של צרכי הלקוח, מטרת העבודה (לצורך קבלת אשראי בנקאי, בדיקה לפני רכישה, דיווח לרשויות המס, חו"ד לצורך דוחות כספיים/הנפקות/משקיעים וכו'), אילוצי לוחות הזמנים ודרישות מיוחדות של הלקוח.
 • מינוי מנהל תיק לקוח

  לכל פרויקט מתמנה מנהל תיק לקוח, אשר הנו אחד מבכירי המשרד, ותפקידו ללוות את הלקוח לכל אורך הפרויקט. עליו לתת מענה לשאלותיו ובמקביל להוביל את צוות העבודה ולרכז את פעילותו.

  אנו מקפידים כי מנהל תיק הלקוח ילווה את הלקוח בכל הפרויקטים המבוצעים מולו וכך ייפתח התמחות ויכיר את סגנונו האישי של אותו לקוח.
 • גיבוש צוות העבודה

  מיד לאחר קבלת הזמנת העבודה מגובש צוות מתאים לטיפול בפרויקט.

  אנשי הצוות נבחרים בהתאם לכישוריהם והתאמתם לצרכי הפרויקט ולזמינותם בהתאם לאילוצי לוחות הזמנים.

  צוות העבודה מעודכן בתהליך הביצוע ובדגשים מיוחדים המאפיינים אותו.
 • ריכוז ממצאים

  בסיום תהליך העבודה מגבש הצוות את החומרים לכדי דו"ח מקצועי אשר מועבר לבקרה של מנהל המשרד, מנהל מחלקת ליווי פרויקטים או שמאי בכיר. רק לאחר אישורם מועבר הדו"ח להתייחסות הלקוח.
 • הכנת דו"ח מסכם

  גיבוש חו"ד נעשה על בסיס הדו"ח המקצועי והתייחסות הלקוח לעובדות המצוינות בדו"ח. בשלב זה נערך הדו"ח הסופי.

  דו"ח זה עובר בקרה חוזרת של צוות העבודה לצורך בקרת הנתונים ותהליך העבודה, וכן בקרה סופית וחתימה.
 • מנהלה

  עם סיום העבודה מועבר תיק הלקוח למזכירות הכללית של המשרד לגמר תהליכי מנהלה ותיוק מסודר של החומרים השונים.
 • שביעות רצון הלקוחות

  הנהלת המשרד מקפידה לקיים סקר שביעות רצון בקרב לקוחותינו בסיומה של כל שנה, וזאת במסגרת מבדק ה- Iso השנתי של מכון התקנים.

  תוצאות הסקרים מצביעות על שביעות רצון גבוהה מאוד בקרב לקוחותינו לגבי רמת השירות, תהליך העבודה ואיכות התוצרים!