עמוד הבית | תחומי פעילות | הצוות המקצועי | לקוחות ופרוייקטים | תהליך עבודה | קישורים רלוונטים | מן העיתונות | נגישות | צור קשר | English
--
כל הזכויות שמורות © האושנר מלול הנדסה ושמאות מקרקעין בע"מ
-
טלפון: 036254688   פקס: 036254622   דוא"ל: office@haushner.co.il
כתובתינו: רחוב לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל אביב

תחומי פעילות

מחלקת שמאות מקרקעין
מחלקת שמאות מקרקעין מתמחה בהערכות לכלל נכסי מקרקעין, בהם נכסים מניבים למסחר, משרדים, תעשייה, לוגיסטיקה, תחנות דלק, מלונאות, בית אבות/דיור מוגן, נחלות חקלאיות, שטחים חקלאיים (כולל הפשרת קרקעות), מגרשים המיועדים למגורים וכו'. בנוסף, מטפלת המחלקה במתן חו"ד שונות לבתי משפט, בוררויות ומינויים, חו"ד בנושאי מיסוי להיטלי השבחה ומס שבח מקרקעין, ייצוג בתביעות ירידת ערך מקרקעין (לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה), חו"ד נגדיות אל מול שומות רמ"י וייצוג מקצועי בהליכים מולם. המחלקה אף מספקת טבלאות איזון בין בעלי זכויות במקרקעין, ומייעצת לוועדות תכנון ובנייה בנושאי היטל השבחה, חלוקת זכויות, עריכת טבלאות איזון, כדאיות כלכלית וכיו"ב.

ליווי פרויקטים
המחלקה נחלקת לשתי תתי- מחלקות: דוחות "אפס" וליווי פרויקטים בבנייה. תתי המחלקות פועלות בסינרגיה מלאה לטובת הלקוחות.

מחלקת דוחות "אפס"
המחלקה מעניקה שירות למגוון רחב של לקוחות, בהם בנקים ונותני אשראי, חברות קבלניות, יזמים, קבלנים פרטיים, קבוצות רכישה ועוד. המחלקה עורכת את הדו"ח הראשוני שמטרתו בדיקת כדאיות כלכלית להקמת פרויקט בטרם יתקבל מימון פיננסי בנקאי להקמתו ו/או רכישתו. למציאת הכדאיות הכלכלית סוקר הדו"ח בקפדנות, בין היתר, את המצב התכנוני והמשפטי של הפרויקט המיועד והוא כולל אומדן מפורט של כלל עלויות ההקמה הצפויות, אומדן הכנסות צפויות והערכת שווי למקרקעין הפרויקט. למשרד ניסיון רב בעריכת דוחות "אפס" לכל סוגי הפרויקטים השונים כדוגמת מגורים, מסחר, תעשייה, תחנות דלק, מלונאות, דיור מוגן, פינוי בינוי, תמ"א 38 ועוד. למשרדנו ניסיון רב שנים בעריכת דוחות "אפס" לכל סוגי הפרויקטים השונים כדוגמת מגורים, מסחר, תעשייה, תחנות דלק, מלונאות, דיור מוגן, פינוי בינוי, תמ"א 38 ועוד.

ליווי פרויקטים בבנייה
המחלקה עורכת דו"ח תקופתי הכולל פיקוח הנדסי וביקורת חשבונאית וכלכלית שוטפת למשך תקופת הקמת הפרויקט, מרגע קבלת הליווי הפיננסי ע"י הבנק המלווה וכלה בקבלת טופס 4 ואישור אכלוס לפרויקט. במסגרת הדו"ח נבדקים פרמטרים כגון עמידת היזם בתנאי הסכם הליווי, בדיקת היתרי בנייה והשפעת השינויים ככל שישנם, בדיקת הסכם הביצוע בהשוואה למחירי השוק ובחינת אבני הדרך לצורך שחרור כספים. במקביל נערכת בדיקה של התקדמות הבנייה וכן בדיקה של חוזי המכר ותנאיו לרבות התאמת מחיר החוזה למחירי שוק מקובלים. המחלקה אחראית על בחינת אופן ניצול התקציב, על מתן אישור לזקיפת הוצאות על חשבון תקציב ההקמה בכפוף לבדיקת זיקתם לפרויקט ועל מעקב אחר תנועות המע"מ בחשבון הליווי. כל מהלך שנעשה בפרוייקט עובר בקרה לתאום בין הבנק ללקוח.

מחלקת IFRS
המחלקה עורכת חו"ד לפי תקן מספר 17.1 "פרוט מזערי נדרש בעבודות שמאות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווחים על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ולצורך יישום תקינה חשבונאית" מיוני 2010. (להלן: "תקן 17.1"), בנוסף עורכת המחלקה חו"ד לתשקיפים בורסאיים. המחלקה עורכת לאורך כל השנה חו"ד למספר רב של חברות ציבוריות ופרטיות בחתכים רבעוניים/חצי שנתיים ושנתיים. מאחר והמשרד עובד לאורך שנים עם כלל המערכת הבנקאית, עובדת המחלקה בתאום מלא עם מחלקת השמאות לצורך חיסכון בעלויות למזמין חו"ד לצורך הסבת חו"ד, במידת הצורך, לתקן 19 ("תקן הבנקים").

הנדסה אזרחית
המחלקה מספקת שירותים המהווים השלמה למכלול שירותי שמאות המקרקעין והליווי הפיננסי. המשרד ממונה מטעם בתי המשפט כמומחה בנושאי ירידות ערך הנגרמות כתוצאה מליקויי בנייה ומכין עבורם חוות דעת מקצועיות. באופן זה מהווה המשרד one stop shop , ומאפשר כיסוי לכלל צרכי הלקוח תחת "קורת גג אחת".